Về thực phẩm hữu cơ tươi

Về thực phẩm hữu cơ tươi

Về thực phẩm hữu cơ tươi

OGANI VIETNAM

OGANI VIETNAM
OGANI VIETNAM

Về thực phẩm hữu cơ tươi

Thực phẩm hữu cơ, thực phẩm tươi sống hoặc đã qua chế biến được sản xuất theo phương pháp canh tác hữu cơ. Thực phẩm hữu cơ được trồng mà không sử dụng các hóa chất tổng hợp, chẳng hạn như thuốc trừ sâu và phân bón do con người tạo ra, và không chứa các sinh vật biến đổi gen (GMO).
Các tác động tổng thể của nông nghiệp hữu cơ là có lợi cho môi trường. Các phương pháp sản xuất hữu cơ đã được chứng nhận nghiêm cấm việc sử dụng phân bón tổng hợp và thuốc trừ sâu, do đó làm giảm lượng hóa chất chảy tràn và ô nhiễm đất và đầu nguồn. Nông nghiệp hữu cơ quy mô nhỏ hơn thường đi kèm với những lợi ích đáng kể về môi trường, do việc sử dụng các nguyên liệu đầu vào tại trang trại, chẳng hạn như phân bón có nguồn gốc từ phân trộn được tạo ra tại chỗ. Để so sánh, các trang trại hữu cơ quy mô lớn thường yêu cầu đầu vào được tạo ra bên ngoài và có thể không áp dụng các phương pháp canh tác tổng hợp.
Các hoạt động này có thể mua các đầu vào cụ thể được phép, chẳng hạn như nhũ tương cá hoặc bột máu để sử dụng làm phân bón thay vì làm việc trong trang trại để tăng độ phì nhiêu của đất. Mặc dù việc giảm sử dụng hóa chất tổng hợp này có lợi cho môi trường so với nông nghiệp công nghiệp, nhưng các phương pháp này có thể không thúc đẩy tính bền vững lâu dài, vì đầu vào phi nông nghiệp thường yêu cầu sử dụng nhiên liệu hóa thạch nhiều hơn so với đầu vào tại nông trại.

DRIED MANGO NO SUGAR ADDED http://ogani.vn/dried-mango-no-sugar-added

 Tags: Dried mango; organic food

Đối tác & khách hàng

×
Đăng nhập

Đăng nhập

Bạn chưa có tài khoản ? Đăng ký

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

security

Đăng ký

Bạn đã có tài khoản ? Đăng nhập

Khôi phục mật khẩu
captcha

Lấy mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ? Đăng ký